GGZSupportMet de introductie van de nieuwe Basis GGZ in 2014 is er veel onduidelijkheid ontstaan binnen het beroepsveld over o.a. de gegevens die wettelijk vereist zijn om op de factuur vermeld te worden. NZa en verzekeraars stellen nieuwe eisen, en veel facturen worden niet vergoed wanneer ze niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen.
GGZSupport probeert in deze lacune te voorzien.

Zie voor een algemeen introductie de pagina over SessionSupport.
GGZSupport is gebaseerd op SessionSupport, maar biedt meer!

In GGZSupport maakt u voor iedere client eerst een zogeheten Zorgtraject (prestatie- of behandeltraject) aan. Op een overzichtelijke manier staan hier alle relevante gegevens van dit zorgtraject bij elkaar gerangschikt. Tevens is aangegeven welke gegevens wettelijk vereist zijn, en welke optioneel. U ziet een waarschuwing wanneer er gegevens ontbreken.
De AGB-codes en adresgegevens van uzelf en de de praktijk waarin uw werkt, worden automatisch ingevuld.
Na het aanmaken van het zorgtraject voert u de gegeven sessies in. Per client en zelfs per sessie kunt u desgewenst de sessiekosten variëren. Op basis van de gegeven sessies maakt u aan het einde van het behandeltraject een eindfactuur aan waarmee de client naar de verzekeraar kan voor restitutie. Alle gegevens worden automatisch op de goede plek gezet.
Tevens is het mogelijk om tussentijdse facturen aan te maken en aan uw cliënten te sturen, zodat u niet tot na afronding van het behandeltraject op uw geld hoeft te wachten.
Met een minimum aan tijd en inspanning kunt u facturen maken.

Voor wie

GGZSupport is speciaal ontwikkeld voor psychologen en psychotherapeuten die contractvrij werken binnen de nieuwe Basis GGZ.

GGZSupport is ontwikkeld als een zelfstandig draaiend pakket voor Mac OSX of Windows. Het wordt op een lokale computer geïnstalleerd.
Het zal in de toekomst ook mogelijk zijn om het programma in te zetten voor een groepspraktijk en het te installeren op een lokaal netwerk. Informeer bij Sandwijk Support naar de mogelijkheden.
GGZSupport wordt desgewenst helemaal gebruiksklaar voor u op uw computer geïnstalleerd, zodat u er direct mee aan de slag kan.

Prijs

U kunt bij de aanschaf van GGZSupport kiezen uit twee varianten: U kunt het gebruiken tegen een licentievergoeding van € 249,00 (ex btw) per jaar. Maar u kunt het pakket ook in één keer aanschaffen tegen een bedrag van € 624,00 (ex btw). Aan u de keus. In beide gevallen heeft u recht op twee uur gratis persoonlijke online ondersteuning t.b.v. installatie en gebruik.
Als u na deze twee uur ondersteuning nog meer support wilt, dan geven we die op declaratiebasis (maar meestal is dit niet nodig).
NVGzP-leden krijgen een korting van 15% op de aanschaf- of licentieprijs.

GGZSupport krijgt u als een zelfstandig werkende applicatie met een proefversie van de (externe) PDF-module. Deze module heeft u nodig om facturen en/of sessieverslagen als PDF-bestand te kunnen versturen. Deze PDF-proefmodule is steeds maximaal één uur actief; hierna moet u GGZSupport herstarten om de PDF-module te heractiveren. Maar uiteraard kunt u ook de officiële PDF-module aanschaffen. Deze kost ca € 60,00. U kunt deze bestellen via Sandwijk Support.

Gezien de vele bewegingen in het veld en de onduidelijkheden die er met de nieuwe wetgeving gekomen zijn, is GGZSupport voortdurend in ontwikkeling.
Tussentijdse updates van GGZSupport krijgt u gratis toegestuurd.
Wanneer een upgrade (nieuwe versie van het programma met wezenlijk nieuwe onderdelen) verschijnt, kunt u tegen een aantrekkelijke prijs het nieuwe programma aanschaffen. Gebruikers die een jaarlijkse licentievergoeding betalen, krijgen ook de upgrade kosteloos.

GGZSupport biedt u
 • een adres- en intake-administratie van uw clienten
 • individuele tariefstelling per client
 • administratie van zorgtrajecten
 • per zorgtraject een actuele registratie van verbruikte minuten (direct, indirect en e-health) en financiën
 • datumregistratie van gehouden sessies
 • een sessielogboek
 • simpel factureren (stuk voor stuk, of alle openstaande sessies middels één druk op de knop)
 • meerdere factuurmodellen binnen één praktijk
 • afdrukken van facturen of per mail opsturen (PDF)
 • eenvoudige uitgavenregistratie
 • een snel overzicht over inkomsten en uitgaven, incl. BTW-gegevens, per jaar, per kwartaal en per maand
 • GGZSupport komt met een beknopte handleiding, die u hier vast kunt bekijken of downloaden.

Pasted Graphic